Thắc mắc và giải đáp chung về pin, xạc và nguồn của DS

Cửa hàng game Nintendo nShop

Pin máy DS của bạn dùng được bao lâu

 • dưới 5 tiếng

  Bình chọn: 42 28.6%
 • 5 đến 6 tiếng

  Bình chọn: 33 22.4%
 • 6 đến 7 tiếng

  Bình chọn: 22 15.0%
 • 7 đến 8 tiếng

  Bình chọn: 17 11.6%
 • 8 đến 9 tiếng

  Bình chọn: 4 2.7%
 • 9 đến 10 tiếng

  Bình chọn: 8 5.4%
 • 10 đến 12 tiếng

  Bình chọn: 7 4.8%
 • Trên 12 tiếng

  Bình chọn: 14 9.5%

 • Số thành viên bình chọn
  147

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top