[Thảo luận] Pokemon X/Y

Cửa hàng game Nintendo nShop

M.n cho mình hỏi xíu là connect wifi trong PSS thì vẫn bt nhưng khi muốn trade hay battle với Friend -> Passerby hay GTS thì nó đều hiện lỗi hết là sao vậy m.n??? có cách nào khắc phục k?

Nhưng lạ 1 điều là GTS vào vẫn bt nhưng khi bấm vô trade và bắt đầu trade thì nó báo lỗi 006-0520....
 

tronglovan

Nấm nhỏ
M.n cho mình hỏi xíu là connect wifi trong PSS thì vẫn bt nhưng khi muốn trade hay battle với Friend -> Passerby hay GTS thì nó đều hiện lỗi hết là sao vậy m.n??? có cách nào khắc phục k?

Nhưng lạ 1 điều là GTS vào vẫn bt nhưng khi bấm vô trade và bắt đầu trade thì nó báo lỗi 006-0520....
lỗi mạng,đổi DNS xem
hoặc để vài hôm nó tự hết,trước mình bị tận 4 ngày,tưởng máy hỏng,hóa ra có vài người nữa cũng bị
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top