[Thảo luận] Pokemon X/Y

Cửa hàng game Nintendo nShop

Cho mình hỏi tý.
Nếu mình up pkm lên pokebank hết, xong del save để chơi lại thì mấy con pkm trên đó còn không.
Với lại cách del save. Mình đang chơi pkm x
FC của mình là 2595-4789-0688 tên Yu
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top