Nội dung mới nhất bởi kaytechnk

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. K

    Vấn đề về thẻ R4

    Mình đang dùng thẻ Ace3DS cho máy DSi XL thì lỡ tay cập nhật phần mềm 1.4.5u làm cho thẻ thường xuyên bị dở chứng. Có cách nào hạ phiên bản của máy xuống 1.4.5 không ạ? Xin cảm ơn.
  2. K

    Cần giúp đỡ hạ phiên bản DSi

    Mình mới mua DSi XL được 3 ngày và vô tình update phiên bản 1.4.5u trong khi thẻ Ace3DS của mình chỉ hỗ trợ được tới phiên bản 1.4.5 thôi. Máy thường xuyên đang chơi hoặc khi bắt đầu khởi động đều hay bị lỗi không nhận thẻ r4. Mong các cao nhân giúp đỡ cách hạ phiên bản DSi. Xin cảm ơn ạ.
Top