Vấn đề về thẻ R4

Cửa hàng game Nintendo nShop

Mình đang dùng thẻ Ace3DS cho máy DSi XL thì lỡ tay cập nhật phần mềm 1.4.5u làm cho thẻ thường xuyên bị dở chứng. Có cách nào hạ phiên bản của máy xuống 1.4.5 không ạ? Xin cảm ơn.
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top