Cửa hàng game Nintendo nShop

L
Featured content
0
Reaction score
0

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Featured content Giới thiệu

  • Cảnh báo !!!!

    Dạo này bạn post ở rất nhiều topic cũ, tuy là forum ko cấm, nhưng các bài viết của bạn đa số mang tính chất "đào mộ" từ những bài post đã từ mấy năm trước, 1 vài bài thì ko sao, nhưng mình thấy bạn post rất nhiều.

    Mình chỉ nhắc nhở bạn nên hạn chế bớt lại, muốn nói chuyện có thể wa box tán dóc.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top