3ds còn ra game không?

Cửa hàng game Nintendo nShop

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
#2
theo lịch là sắp ra các game này


Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story + Bowser Jr.’s Journey

Luigi's Mansion

Shakedown Hawaii

The Unlikely Legend of Rusty Pup

Shovel Knight: King of Cards

Treasurenauts

Etrian Odyssey X

Jake Hunter Detective Story: Ghost of the Dusk

ngoài ra các game mini eshop thì vẫn ra đều đều
 

Bình luận bằng Facebook

Cửa hàng game Nintendo nShop

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Banner Blog 2

Top