3DS friend code

Cửa hàng game Nintendo nShop

ADD CẢ 2 FC NHA MỌI NGƯỜI
3ds xl FC: 2423-3343-2850
2ds mini FC: 2981-7666-7804 (chủ yếu online)
Yahoo: light_lucky1991, 01689148083
Game 3ds đang chơi mỗi ngày 24/7:
-Aniamal Crossing
-Hero of Ruin
-Pokemon Y
-Fire Emblem
-Mario Kart 7

Ai add rồi thì pm mình, mình sẽ add lại
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top