HN Bán một số Game 3DS

Cửa hàng game Nintendo nShop

up lên cho cậu này, theo tình hình thì chắc là mai có lương r`, dù là lần này hơi hẻo vì toàn đi làm muộn, mà vẫn giữ cái Mario& Sonic cho mình đấy chứ :3
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top