Clip vui cười >>> RELAX ^^

Cửa hàng game Nintendo nShop

gameboy89

V.I.P Member
Đố nhìn đc cái ấy ;))
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lUufCxJqmhU&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lUufCxJqmhU&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
Cấm trẻ em dưới 18 tuổi


[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j-QsHEh-F6k&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j-QsHEh-F6k&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]Chỉ cho anh nhìn cấm anh rờ mà
>:)
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aRN8evVfGG8&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aRN8evVfGG8&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

:em36:
 

gameboy89

V.I.P Member
Hiphop hok giới hạn độ tuổi :> !

[YOUTUBE]<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XQcVllWpwGs&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XQcVllWpwGs&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>[/YOUTUBE]


Baby break 0:30 :>
[YOUTUBE]<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MLUJdpDfXZA&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MLUJdpDfXZA&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>[/YOUTUBE]

Bà tớ đấy siu chưa , ngưỡng mộ wa' :yahoo[1]:
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bMGwjNHF0ac&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bMGwjNHF0ac&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

Và Ôg tớ :yahoo[1]:
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vQEe-6z5UfU&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vQEe-6z5UfU&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]


Và cháu tớ tương lai sẽ như thế này :biggrin[1]:
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JvBZh3PS9DM&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JvBZh3PS9DM&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

:em36:
 

gameboy89

V.I.P Member
các boy nên học cách bảo vệ người yêu thế này !

Các boy nên học cách bảo vệ người yêu thế này ;;)

[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s50kgBZQ9_o&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/s50kgBZQ9_o&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]Máy tính siu bền :>
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/q96n_nnDhxU&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/q96n_nnDhxU&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

Hok đỡ đc cái này >:) =))
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8cyAqEjZ2as&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8cyAqEjZ2as&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]


Xe hok người lái :D
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AkjUOT67hcU&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AkjUOT67hcU&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

:em36:
 

gameboy89

V.I.P Member
Bờ...lách...O..Ba..Ma...muôn...nhăm ! =))

Bờ...lách...O..Ba..Ma...muôn...nhăm =))
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b-yJBsjatW0&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b-yJBsjatW0&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

Phòng khám đại đa khoa đây ... khám xong đi chữa mắt luôn ! :em33:
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/85kqfJuOYTY&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/85kqfJuOYTY&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

Thuê bao quý khách vừa gọi đang nằm cạnh 1 thuê bao khác ! :em22:
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e8Y01vL6Dzs&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/e8Y01vL6Dzs&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

Bonus: :em36:
Clip "Mưa rơi" conlyC,L.T.B,Lâm Bệnh ! :D
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j9YaJ3fzigQ&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j9YaJ3fzigQ&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
 

gameboy89

V.I.P Member
Cưa gái kiểu úc =)) !

WC trên mặt nước :))
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/M6K5nONQAcI&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/M6K5nONQAcI&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]


Un Able được =)) + thêm ôg ca sĩ nữa chứ >:)
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s2MXAofuBm8&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/s2MXAofuBm8&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

Tai nạn quay cóp :confused[1]:
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gocpYI1K3Qk&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gocpYI1K3Qk&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

Cưa gái kiểu úc ! :em12:
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JzZXm4WUFfE&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JzZXm4WUFfE&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

:em36:
 

nintendo ds

Nấm bình thường
Super...michael jackson !!!

Đoạn clip dưới đây sẽ khiến các fan của MJ nhớ lại tựa game Michael Jackson's Moonwalker còn những game thủ yêu mến Mario thời 4 nút thì "ngơ" một lúc vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Vẫn thế giới Mario quen thuộc với nấm đỏ, nấm xanh và kẻ thù cũ, tuy nhiên nhân vật chính lại là Michael Jackson. Tác giả clip đã "độ" khả năng của MJ lên quá mức tưởng tượng, đỉnh cao là pha xài... cheat của ông hoàng nhạc pop... Chi tiết ra sao, mời các bạn xem clip.

[YOUTUBE]833xoDxyb6A[/YOUTUBE]
 

nintendo ds

Nấm bình thường
Cô giáo xinh đẹp,nhưng...

[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_8io0a7j09s&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_8io0a7j09s&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top