Giả lập game GBA

Cửa hàng game Nintendo nShop

mariobeo

Thành viên lâu năm
e bấm vào file ----> open rou` nkưq s vẫn ko đc nok trắq xoá ah` :em10:
mak` e kuq~ hk pk giải nén ỏ lam` nkưq cái kao siu nkư a ckỵ :em19:
h` e f~ làm s :em27:
giúp e với :cry[1]:
ạ giúp đc e tks nh` :em26:
a ckỵ nao` giúp e đc pm YH e nha :em24: : p0n.newlife2k12
hay gaulun99
:xm0002::xm0002::xm0002::xm0002::xm0002:
Đọc xong bao nhiêu nhiệt tình của mình cũng bay hết luôn
 
ai cho mình hỏi lỗi này giả lập của mình bật lên thì ấn ko đc nút nào mà vô chỉnh nút thì nó bị như trong ảnh ( nó đổi tất cả qua cái phím đầu tiên mình ấn sau khi bật giả lập GBA) mình đã thử xóa đi down lại nhiều cái khác nhau nhưng mà vẫn bị như vậy ai giúp mình với
 

Đính kèm

ai cho mình hỏi lỗi này giả lập của mình bật lên thì ấn ko đc nút nào mà vô chỉnh nút thì nó bị như trong ảnh ( nó đổi tất cả qua cái phím đầu tiên mình ấn sau khi bật giả lập GBA) mình đã thử xóa đi down lại nhiều cái khác nhau nhưng mà vẫn bị như vậy ai giúp mình với
 

Đính kèm

Bình luận bằng Facebook

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Top