[HELP] Chỉnh độ sáng màn hình N3DSXL

Cửa hàng game Nintendo nShop

#2
ấn vào cái hình ngôi nhà ở góc trên bên trái màn hình dưới của máy, xong kéo xuống dưới có cái độ sáng màn hình théo 5 bậc đấy, chỉnh ở đấy
Tắt cái Tự động chỉnh sáng đi nữa
 

Bình luận bằng Facebook

Cửa hàng game Nintendo nShop

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Banner Blog 2

Top