Hướng dẫn đầy đủ softmod tất cả các loại máy Wii

Cửa hàng game Nintendo nShop

HƯỚNG DẪN SOFTMOD CÁC LOẠI MÁY WII


Tôi tình cờ mua cho 2 đứa con 1 máy Wii nhân chuyến đi công tác Nhật bản. Về nhà mới biết phải hack mới chơi được nhiều trò chơi khác, đơn giản là nếu muốn cũng không thể mua được game xịn để chơi. Tuy nhiên mang ra hàng thì thấy bảo không hack được ver mới 4.3 nếu không có một số game xịn nào đó. Bực mình tôi lục lọi trên mạng và đã hack được ngon lành chiếc máy của mình. Nhân tiện dịch ra đây hướng dẫn đã giúp tôi làm để mọi người tham khảo. Bài này trên wiihacks.com. Mật khẩu khi download các phần mềm là : www.wiihacks.com

CHÚ Ý : TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT CỨ VẤN ĐỀ GÌ SẢY RA VỚI MÁY CỦA CÁC BẠN KHI THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN NÀY.


Khuyến cáo : đọc kỹ các topic khác có liên quan để biết mình làm gì và sử lý được tình huống khi có sự cố.

Hướng dẫn này softmod tất cả các loại Wii : cũ, mới, nguyên bản, Nhật bản, Hàn quốc kể cả các loại hoa hòe hoa sói : màu đen, đỏ, xanh :rolleyes[1]:

Softmod có thể brick máy của bạn. Đó là điều rủi ro không mong muốn. Chấp nhận điều đó hoặc dừng lại ở đây, tùy bạn.

CHÚ Ý : một số điều khiển mới có thể không làm việc được với Homebrew Sofware mà chúng ta sử dụng để hack wii. Nếu bạn mua máy sau tháng 11/2011 thì có khả năng gặp điều khiển loại mới này. Tất cả các điều khiển loại cũ làm việc bình thường.
Danh sách điều khiển tương thích và không tương thích có tại đây : List of Working/Non-Working Wii Remotes Nếu điều khiển của bạn không tương thích hay mượn một cái cũ khác để hack.

CHÚ Ý : ĐỪNG BAO GIỜ UPDATE MÁY WII CỦA BẠN TỪ NINTENDO

CHƯƠNG 1 : CÀI HOMEBREW CHANNEL VÀ BOOTMII

Hãy đọc hướng dẫn ít nhất 3 lần trước khi làm.
Yêu cầu :
Có 350 NAND block còn trống
Tháo các điều khiển GC, GC card, USB driver
Đừng để mất nguồn điện
Cần 1 SD card 1-2 GB. Format SD card (FAT 32).

Phần 1: Cài Hackmii Installer

Khi chạy Hackmii 0.8, ios58 sẽ được cài cho tất cả các máy wii ver. 4.2 trở xuống. Dưới đây là rất nhiều phương pháp hack wii, hãy chọn phương pháp phù hợp cho máy của bạn.
(Phần hướng dẫn tiếng Anh ngại dịch vì ít thời gian, mod có thể biên tập lại)

1. Với Wii đã có Homebrew Channel
If you already have a softmod with HBC installed, you can update your softmod with this guide.

Note: 4.3 wiis can skip installation of ios58 and 61, and simply load Hackmii from the HBC.

Backup and Format your sd-card
Extract MMM-58-61.zip to sd:\
Load the HomeBrew Channel
Launch Multi-Mod Manager -MMM will load
-Select Wad Manager -Press A
-Press 1, -press A -Install all wads
-IOS58 and IOS61 will install
-Press "any button"
-Press 2- load "App Manager"
-Select hackmii_installer_v0.8 -Press A
Hackmii Installer Loads
2. Với Wii ver 1.0 – 3.4 u/e/j/k
Đơn giản nhất là update lên 4.3 sử dụng các phương pháp chính thức của Nintendo như update online hoặc dùng đĩa xịn.
3. Với Wii ver 3.0 – 4.1 các loại (Bannerbomb v1)
Download MMM-58-61-Hackmii_0.8_BB1.zip, Extract file to sd:\
alternate BBv1 files-B, C, D, E- If the boot.dol does not load, try these, just extract to sd:\
-Go to wii settings- data managment- channels- SD- Load the boot.dol
-Multi-Mod Manager will load
-Select Wad Manager -Press A
-Press 1, -Press A -Install all Wads
-IOS58 and IOS61 will install
-Press "any button"
-Press 2- load "App Manager"
-Select hackmii_installer_v0.8 -Press A
Hackmii Installer Loads
4. Với Wii ver 4.0 - 4.2 các loại (Bannerbomb v2)
download MMM-58-61-Hackmii_0.8_BB2.zip, Extract file to sd:\
alternate Bannerbombv2 files-B, C- If the boot.dol does not load, try
these, just extract to sd:\
-Click the SD-ICON from the wii channel menu- load the boot.dol
-Multi-Mod Manager will load
-Select Wad Manager -Press A
-Press 1, -Press A -Install all wads
-IOS58 and IOS61 will install
-Press "any button"
-Press 2- load "App Manager"
-Select hackmii_installer_v0.8 -Press A
Hackmii Installer Loads
5. Với Wii ver 4.3 các loại (Letterbomb – không dùng đĩa game)
Go to the Letterbomb site HERE.
1. Get your Wii's mac address:The MAC address of the Wii can be found by:
From the Wii Channel menu, select "Wii Settings" (the round button on the bottom-left of the screen with "Wii"
on it)
Select "Internet," then "Console Settings."
The MAC address of the Wii console is displayed on the first line.
2. Format your SD card. Fat32
Panasonic SDFormat preferred. Dont skip this step.
3. Download the HackMii installer
You can use the mac address to build a custom hackmii installer at LetterBomb
MAKE SURE YOU SELECT YOUR REGION up top
If you get the captcha wrong, it will RESET your region. This happened to me. If you do, the installer, well,
in my case hung the wii. Had to hard boot it.
4. Copy downloaded files to root directory of SD card. I used windows xp.
5. Put card in wii and start it.
6. Hit the envelope in the lower right hand corner
If you dont see the red message with the bomb, hit the - or + buttons to choose a different date.
7. Click on the big red envelope with the bomb.
The hackmii installer launches. (note if it hangs, you might not have done step 2, or you might have chosen
the incorrect region)...
Hackmii loads
6. Với Wii ver 4.3 các loại (hack dùng đĩa game)
6.1. 4.3 u/e – Indianna PWNS
download Hackmii_0.8_IP_SS_BB2.zip, Extract to sd:\

Indiana PWNS - Works with 4.3u/e
-Play Lego Indiana Jones Original. Start a new game, then exit to System Menu.
-Go to wii settings, data management, save games, wii, SD
-Click SD, copy Indiana PWNS for your region
-Play Lego Indiana Jones original, load save game slot 1

When the game loads, you will be in Barnett College. Walk to theArt Room (through
the Courtyard), approach the left character on the podium. When it zooms on him, choose the switch
to option (two silhouettes, staggered, with an arrow pointing between them).
-Hackmii Installer Loads
6.2. 4.3 u/e/j/k – Smash Stack
Smash Stack - Works with 4.3u/j/e/k
-Requires "Super Smash Bros. Brawl" for your region
-download Smash Stack.zip ----
-extract to sd:\
-Load SSBB , with sd-card removed, make a save file if asked
-Go to the stage builder, delete all custom stages found, exit the stage builder
-Exit all the way back to the main SSBB menu
-Insert SD-CARD, Go back to the stage builder
-HackMii Installer loads

6.3. 4.3 u/e/j – YU-GI-OWNED! or YU-GI-VAH
Works with 4.3u/e/j
You need YU-GI-OH 5D Wheelie Breaker game
4.3u wiis- download Hackmii_0.8-yu-gi-vah-U.zip, Extract to sd:\ -
4.3j wiis- download Hackmii_0.8_yu-gi-vah-J.zip, Extract to sd:\
4.3e wiis- download:
PAL 50hrz- Hackmii_0.8-yu-gi-OWNED!-E50.zip , Extract to sd:\
PAL 60hrz- Hackmii_0.8-yu-gi-OWNED!-E60.zip, Extract to sd:\
-Play YU-GI-OH 5D Wheelie Breaker at least once
-Go to Wii settings -> Data Management -> Savegames -> Wii
-Delete the Yu-Gi-Oh savegame
-Go to the Sd-card menu
-Copy the YU-GI-OH5D exploit to the wii
-Run the game YU-GI-OH 5D Wheelie Breaker and load the savegame file ...
-Hackmii installer 0.8 loads
6.4. 4.3 u/e/j – Lego Star Wars
Requires 1-2g SD card
Requires Lego Star Wars game
Play the game once
Return of Jodi- Download hackmii-0.8_return-jodi.zip
---
or
Jabba the Haxx -Download Hackmii-0.8_jabba-haxx.zip
-----
Extract to sd:\
Go to wii data managment, savegames
Delete your lego starwars save file (backup it up if you like)
Copy the hacked save file for your region from your sd card to your wii
Start up the game, load the first save slot (on the left, at 0.0%)
As soon as the level loads, run to the right and you'll see two characters floating. Run to the area in
front of them and you'll see "Return of Jodi" show up, press the "A" button on your Wiimote and your boot.elf
will run
Hackmii Installer 0.8 loads
6.5. 4.3 u/e/j – Bat HAXX
Requires 1-2g SD card
Requires Lego Batman game
Play the game once
Download hackmii-0.8_bathaxx.zip
Extract to sd:\
Go to wii data managment, savegames
Delete your lego Batman save file (backup it up if you like)
Copy the hacked save file for your region from your sd card to your wii
Boot LEGO Batman and load the savegame you just copied. You are now in the batcave, take the elevator on
the right side. Then in the trophy room, go to the upper corner and go through the door in order to enter the
"Wayne Manor". Now you can select a character. Choose the last enabled one in the lowest row
Hackmii Installer 0.8 Loads
6.6. 4.3 u/e - Eric Hakawai – Tales of Symphonia
Play "Tales of Symphonia: Dawn of
the New World" (RT4EAF).
Make a savegame
Download Free File Sharing Made Simple - MediaFire
Extract to sd:\
Go to wii settings -> data managment -> savegames -> wii
Delete your Tales of Symphonia savegame
Go to the sd card savegames ->Copy your exploit savegame to the wii. Then start the game, and load the save data.
Once the game starts ( and you see a retarded dog waving at you ), press PLUS to enter the game's menu.
Scroll down to "Status" and press A.
Then scroll down to the second character (named "Giantpune"). Highlite him, and press A.
Hopefully everything works out like it should and the boot.elf is loaded from your SD card.
Hackmii installer should load
7. Một số phương pháp khác
Boot2 Bootmii Option -
Only works for wiis with boot2 bootmii already installed
-Extract MMM-58-61_Hackmii_0.8_CB2.zip, to sd:\
-Boot the wii
-Multi-Mod Manager will load
-Select Wad Manager -Press A
-Press 1, -Press A -Install all wads
-IOS58 and IOS61 will install
-Press "any button"
-Press 2- load "App Manager"
-Select hackmii_installer_v0.8 -Press A
Hackmii Installer Loads


Installed Forwarder Channel Option-
If you have a forwarder channel installed, say for neogamma, or mplayer, or other
-Extract MMM-58-61_Hackmii_0.8_CB2.zip to sd:\
Replace the sd:\apps\(forwarder app dir)\boot.dol with the sd:\boot.dol
Launch the forwarder Channel
-Multi-Mod Manager will load
-Select Wad Manager -Press A
-Press 1, -Press A -Install all wads
-IOS58 and IOS61 will install
-Press "any button"
-Press 2- load "App Manager"
-Select hackmii_installer_v0.8 -Press A
Hackmii Installer Loads


Cioscorp/Darkcorp installed
If you had Cioscorp/Darkcorp installed prior to a system update
You can load a fakesigned disc via disc swap or possibly the disc channel
-Pick a game that reloads the health/safety screen when rebooted
-Pick a game that runs on a cios installed by cioscorp/darkcorp
-Rip/get a 1:1 iso of this game to your pc
-Example "Castlevania Judgment" which runs on ios36

Extract ios-tools.zip to the location of your game iso
-Extract MMM-58-61-Hackmii_0.8_BB2.zip, to sd:\
-copy sd:\apps\mmm\boot.dol to the location of your game iso
-Run MakeKeyBin.exe, type 42, click generate and exit
-Run WIIScrubber.exe
Click load ISO, select your game iso
Double click Partition 1- data
Right click on main.dol,
Click replace
Select boot.dol
main.dol name will not change
Exit
-Burn the patched game iso, burn it good and proper
You may be able to load this from the disc channel if you have a current version of darkcorp installed-try
If the patched game iso does not load, do the following-
Load your retail game from the disc channel
Once the game loads press [HOME] on the wiimote
Press eject and remove the retail game, insert the patched game disc
Press restart
Multi-Mod Manager loads
-Select Wad Manager -Press A
-Press 1, -Press A -Install all wads
-IOS58 and IOS61 will install
-Press "any button"
-Press 2- load "App Manager"
-Select hackmii_installer_v0.8 -Press A
Hackmii Installer Loads

……
Vài trường hợp nữa nhưng chắc không cần đến.

(Còn tiếp)
 
Hướng dẫn đầy đủ softmod tất cả các loại máy Wii (phần 2)

Phần 2: Cài Homebrew Channel và Bootmii

Đọc cảnh báo và bấm phím 1
Đợi 1 hoặc 2 phút thông báo “Press 1” sẽ hiện ra
Cài Homebrew Channel
Cài Bootmii làm Boot2

Chuẩn bị SD card
Nếu bước 1 này lỗi với thông báo lỗi "no vulnerable ios"

LÀM THEO HƯỚNG DẪN NÀY


Phần 3: Make A NAND Backup (Rất quan trọng cần thực hiện)
Chạy HBC, ấn HOME, chạy Bootmii
Tạo NAND backup
Ấn Power, Power, Power, Reset, Reset (đây là các nút trên máy Wii của bạn)
Power = sang phải, Eject = sang trái, Reset = Chọn
Sau khi quá trình backup hoàn tất, thoát Bootmii ra HBC
Lưu các files sau vào máy tính của bạn :
sd:\bootmii
sd:\nand.bin
sd:\key.bin
*ĐỪNG BAO GIỜ LÀM MẤT CÁC FILE NÀY*
Nếu sau này muốn chạy Bootmii hãy copy bootmii folder vào SD card

CHÚC MỪNG! Bây giờ bạn đã cài đặt được Homebrew Channel và Bootmii. Bạn đã backup NAND files và sẵn sàng chuyển sang Chương 2. Nếu bán đã mua đĩa game xin để hack thì có thể bán đi được rồi :myemo0109:


CHƯƠNG 2 : HACK WII

Hãy đọc hướng dẫn ít nhất 3 lần trước khi làm.
Format lại SD card (FAT 32). Format lại SD Card là yêu cầu bắt buộc.

Download ModPack Files
Yêu cầu :
SD card 1-2 GB, nên nhớ SDHC card không dùng được.
Có 350 NAND block còn trống
Tháo các điều khiển GC, GC card, USB driver
Đừng để mất nguồn điện

Download Modpack tương ứng với vùng mà bạn muốn cái đặt. Chú ý download cho đúng.

USA-ModPack-NTSC-U.zip---------
EURO-ModPack-PAL-E.zip---------
JAP- ModPack-NTSC-J.zip---------
KOR- ModPack-NTSC-K.zip---------
Giải nén vào ổ sd:\

Download CIOS-PACK-V6.zip
Giải nén vào ổ sd:\
Ghi đè file (Overwrite) nếu có file trùng tên khi giải nén.

Nếu bạn muốn update Wii IOS thì (không cần thiết với các ver 4.3)
Download IOS Update.zip
Giải nén vào ổ sd:\
Ghi đè file (Overwrite) nếu có file trùng tên khi giải nén.

Nếu bạn muốn update Shop Channel
Download Wii_Shop_Channel-v20.zip
Giải nén vào ổ sd:\
Ghi đè file (Overwrite) nếu có file trùng tên khi giải nén.

Bạn phải có 1 hệ thống files tương tự thế này trong SD card :
sd:\CIOS-PACK-v6.md5
sd:\ModPack-****-*.md5
sd:\IOS Update.md5
sd:\startup.elf
sd:\boot.dol
sd:\hacks_hash.ini
sd:\mmmconfig.txt
sd:\USBLoaderCFG.dol
sd:\bootmii
sd:\apps
sd:\apps\ARCmod06_Offline\boot.dol
sd:\apps\HomeBrew Channel Loader\boot.dol
sd:\apps\MMM\boot.dol
sd:\apps\priiloader\boot.dol
sd:\wad\!!!IOS60-system-compatability-test.wad
sd:\wad\1OS236.wad
sd:\wad\Backup HBC - MAUI.wad
sd:\wad\cIOS9-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS11-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS16-v257.wad
sd:\wad\cIOS20-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS30-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS36-v3094-TEND.wad
sd:\wad\cIOS50-v4889-TED.wad
sd:\wad\cIOS60-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS70-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS80-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS90-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS202[60]-v5.1R.wad
sd:\wad\cIOS222[38]-v4.wad
sd:\wad\cIOS223[37-38]-v4.wad
sd:\wad\cIOS224[57]-v5.1R.wad
sd:\wad\cIOS245[37]-d2x-v7-final.wad
sd:\wad\cIOS246[38]-d2x-v7-final.wad
sd:\wad\cIOS247[53]-d2x-v7-final.wad
sd:\wad\cIOS248[55]-d2x-v7-final.wad
sd:\wad\cIOS249[56]-d2x-v7-final.wad
sd:\wad\cIOS250[57]-d2x-v7-final.wad
sd:\wad\cIOS251[58]-d2x-v7-final.wad
sd:\wad\Neogamma_Forwarder_Channel _NEOF_249.wad
sd:\wad\RVL-cMIOS-v65535(v10)_WiiGator_WiiPower_v0.2.wad
sd:\wad\USB Loader GX-UNEO_Forwarder_4_0_AHBPROT.wad
sd:\wad\USBLoaderCFG - UCXF - IOS58 v10.wad
sd:\wad\Wiiflow-FIX94v11forwarder-DWFA.wad
sd:\wad\System Menu 4.1*\EULA-NUS-*-v2.wad
sd:\wad\System Menu 4.1*\Region Select-NUS-*-v2.wad
sd:\wad\System Menu 4.1*\System Menu-NUS-4.1*-v544##.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS12-64-v526.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS13-64-v1032.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS14-64-v1032.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS15-64-v1032.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS17-64-v1032.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS21-64-v1039.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS22-64-v1294.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS28-64-v1807.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS31-64-v3608.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS33-64-v3608.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS34-64-v3608.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS35-64-v3608.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS37-64-v5663.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS38-64-v4124.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS41-64-v3607.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS43-64-v3607.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS45-64-v3607.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS46-64-v3607.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS48-64-v4124.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS53-64-v5663.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS55-64-v5663.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS56-64-v5662.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS57-64-v5919.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS58-64-v6176.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS61-64-v5662.wad
sd:\wad\channels\Shopping Channel-NUS-v20.wad
sd:\wad\channels\other wii channel wads you're updating

Verify Checksums – RẤT QUAN TRỌNG
Người dùng máy MAC – sử dụng link này Free File Sharing Made Simple - MediaFire
Người dùng PC, vào sd card
Chạy sd:\md5summer.exe (chạy trên máy tính chứ không phải trên wii)
Click "Verify Sums", Chọn "ModPack.md5"
Tất cả các kiểm tra không được có lỗi (RẤT QUAN TRỌNG)
Click "Verify Sums" lần nữa,Chọn Verify CIOS-PACK.md5, IOS Update.md5
Tất cả các kiểm tra không được có lỗi (RẤT QUAN TRỌNG). Nếu báo lỗi – Làm lại.

Phần 1: Wad Installs

CHÚ Ý : Nếu wad nào không cài được, phải cài đặt lại wad đó. Nếu vẫn không cài được, ấn B quay lại menu chính, chọn reload ios, reload ios236, sau đó cài lại wad lỗi một lần nữa. KHÔNG chuyển sang bước tiếp theo cho đến khi TẤT CẢ CÁC WAD ĐÃ ĐƯỢC CÀI THÀNH CÔNG.

Chạy HBC, ấn HOME, chạy Bootmii
Chạy Multi-Mod Manager

KHÔNG BAO GIỜ GỠ IOS, BẠN CÓ THỂ BRICK WII CỦA MÌNH

Chọn Wad Manager - ấn A
Bấm “1” để “Install all Wads” - ấn A
30 wads phải được cài đặt thành công
Ấn nút bất kỳ.

Phải chắc chắn rằng 30 wads được cài đặt. Không tiếp tục nếu có lỗi cài wad nào đó. 30 wads phải được cài đặt

KHÔNG BAO GIỜ GỠ IOS, BẠN CÓ THỂ BRICK WII CỦA MÌNH

Chọn folder “System Menu 4.1” - ấn A
Bấm “1” để “Install all Wads” - ấn A
3 wads phải được cài đặt thành công
Ấn nút bất kỳ.
Phải chắc chắn rằng 3 wads được cài đặt. Không tiếp tục nếu có lỗi cài wad nào đó. 3 wads phải được cài đặt

Ấn B để quay lại.

Nếu update IOS, chọn “IOS-Update” - ấn A
Bấm “1” để “Install all Wads” - ấn A
25 wads phải được cài đặt thành công
Phải chắc chắn rằng 25 wads được cài đặt
IOS chỉ được sử dụng bởi các channel và đĩa từ disk channel. Đa số là không dùng đến.
Ấn nút bất kỳ để tiếp tục.

Nếu update wii channel, như shopping channel, chọn “Channels” - ấn A
Ấn “1” để “Install all Wads” - ấn A
Tất cả các wad channel phải được cài đặt thành công.
Ấn nút bất kỳ để tiếp tục.

Ấn “2” chạy MMM App Manager
Chạy “HomeBrew Channel Loader”
HBC được tải lên.

Nếu Multi Mod Manager không chạy, thực hiện theo cách dưới đây
Nếu MMM không chạy, thông qua bootmii là boot2, cài ios236 theo hướng dẫn dưới đây. Sau khi cài ios236 chạy MMM từ HBC và theo hướng dẫn cài wad trong Chương 2, Phần 1.

Download- IOS236-install.zip Extract to sd:\
Ghi đè tất cả các file nếu hệ thống hỏi.
Cài IOS236
Chạy HBC
CHÚ Ý QUAN TRỌNG
Trong HBC nếu bạn không có kết nối internet đã được cài đặt sẵn, bạn sẽ thấy 1 biểu tượng nhấp nháy ở góc dưới bên phải màn hình biểu thị rằng không thể kết nối internet. Bạn PHẢI ĐỢI cho đến khi biểu tượng đó hết nhấp nháy HOẶC để nó nhấp nháy 30-60 giây trước khi làm tiếp, nếu không ứng dụng này sẽ bị lỗi ngay sau khi khởi động. Nếu bạn gặp phải lỗi vô hại này khởi động lại Wii và thử lại từ đầu.
Để tăng khả năng thành công hãy tạo kết nối internet qua Wii Setting Menu nhưng hãy chắc chắn rằng bạn chọn NO khi nó hỏi có update hay không.
Bạn chỉ cần thực hiện 1 trong 2 phương pháp dưới đây :

Phương pháp A: Dùng IOS236 Installer
Sau khi đợi 30-60 giây để HBC khởi tạo mạng, chạy “ISO236 Installer v5 MOD”
Ghi chú : ứng dụng mày cần sử dụng HBC v1.07 hoặc cao hơn.
Nó sẽ thông báo “IOS236 installation complet!” và quay lại HBC.
Nếu bạn gặp lỗi, hãy tiếp tục thử lại.
Nếu liên tục bị lỗi hãy thử sử dụng Simple IOS Patcher

Phương pháp B : Sử dụng Simple IOS Patcher
Sau khi đợi 30-60 giây để HBC khởi tạo mạng, chạy “ISO236 Installer v5 MOD”
Ghi chú : ứng dụng mày cần sử dụng HBC v1.07 hoặc cao hơn.
Chọn “IOS236” (mặc định đã được chọn), ấn A
Chọn “Install IOS to slot” và chọn 236
Chọn “Install patched IOS236” để 4 patches chọn “yes”, bấm A
Chọn “Load IOS from SD card”
Xác nhận bằng cách bấm A
Tiếp tục bấm A để cài đặt
Sau khi cài xong bạn sẽ về Menu chính, bấm B để thoát

Chạy MMM từ HBC và theo hướng dẫn cài đặt wad ở Chương 2, phần 1


Phần 2: Đổi vùng cho wii (option)

Nếu muốn đổi vùng cho wii thì thực hiện luôn :
ĐỔI VÙNG CHO WII
Bạn sẽ đổi vùng cho wii tương ứng với vùng bạn đã chọn trong phần cài đặt nói trên.
Bạn có thể đổi đến bất cứ vùng nào kể cả Korea
CHÚ Ý : lỗi không hoàn thành bước này có thể semi-brick máy, mà có thể không sửa được – đặc biệt là Korean Wii đổi sang vùng khác. Không khởi động lại Wii cho đến khi hoàn tất quá trình softmod.

Với người dùng Wii shop: bạn phải vào Wii shop và xóa account trước khi bắt đầu thực hiện chương 2 của hướng dẫn này, nếu không sẽ có lỗi wii shop

TV tương thích : TV của bạn phải hỗ trợ chuẩn của vùng mà bạn chuyển đến. Nếu TV của bạn không có PAL đừng chuyển đến vùng PAL, tương tự như vậy với NTSC.

Từ HBC - Chạy ARCmod06_Offline
Chọn IOS236 - ấn A
Đọc cảnh báo - ấn 1
Bạn sẽ thấy báo lỗi ở phái trên màn hình “WARNING: AREA: SysMenu MISMATCH!” có nghĩa là máy semi-brick, ta sẽ sửa ngay bây giờ.
Dùng remote chuyển xuống “System menu 4.1 installer”
Chọn “System Menu Region”
Chuyển vùng đến USA (hoặc EUROPE hoặc JAPAN hoặc KOREAN)
Chuyển xuống “Auto set from System Menu Region” - ấn A
Lỗi “WARNING: AREA: SysMenu MISMATCH!” sẽ biến mất.
Hãy chắc chắn rằng thông báo đó biến mất

Đừng cài System menu 4.1
Chắc chắn rằng các cài đặt vùng của bạn là đúng
Thoát ra HBC (không restart máy)
HBC sẽ khởi động.


Phần 3: Cài Priiloader (chống brick – QUAN TRỌNG)

Bạn đang ở HBC
Chạy Priiloader
Priiloader 0.7 Installer sẽ chạy
Đọc cảnh báo - Ấn +/A để cài
Sau khi kết thúc HBC sẽ chạy
Ấn giữ nút reset trên Wii, giữ reset – priiloader sẽ chạy
(nếu wii bị đơ, ấn giữ nút power 10 giây
Chỉ cài Priiloader 1 lần, cần ấn giữ reset để chạy priiloader)
Nếu MMM chạy khi khởi động hãy xóa thư mục sd:\bootmii
Chọn “System Menu Hacks” - ấn A
Chọn cài đặt những options bạn muốn. Một số gợi ý :
- Block Disk Update (ngăn update từ đĩa dẫn tới brick máy)
- Block Online Update (ngăn update online dẫn tới brick máy)
- Remove Diagnostic Disc Check, Move Disk Channel
Chọn Save settings - ấn A
Ấn B để quay lại màn hình chính của priiloader
Máy của bạn hiện đã được cài đặt chống update từ đĩa, từ internet

NEVER UPDATE YOUR WII FROM NINTENDO
ĐỪNG BAO GIỜ UPDATE TỪ NINTENDO


Các lựa chọn khác của priiloader:
Bạn có thể cài để wii khởi động HBC, Priiloader, USBloader và bất cứ ứng dụng nào bạn thích. Dùng settings trong priiloader. Cài “autoboot” và “return to” tới ứng dụng bạn thích.
Ví dụ : tôi cài đặt để wii tự khởi động vào USBloader – trẻ con thích lắm :rolleyes[1]:

(còn tiếp phần cuối)
 
Hướng dẫn đầy đủ softmod tất cả các loại máy Wii (phần 3 - phần cuối)

CHƯƠNG 3 – CÀI CÁC ỨNG DỤNG

Format SD card.
Giải nén APP-PACK-V3.zip vào SD card
Khởi động máy Wii của bạn, bạn sẽ có các channel sau được cài đặt :
- USBLoader GX. Source HERE, WiiHacks Guide HERE
- CFG Loader. Source HERE, WiiHacks Guide HERE.
- WiiFlow. Source HERE, WiiHacks Guide HERE.
- Neogamma. Source HERE, WiiHacks Guide HERE.
- Backup HBC. You will see a channel with black water, labeled backup HBC. When you load it, HBC 1.03 is loaded. This is installed as a backup means to run homebrew should you ever need it. You should not use it, unless you need to. Don't uninstall this wad, title "MAUI". Keep it on your wii or save it onto your sd card. You can move it to the far far right of the channel menu or back it up to your pc. You never know, someday you may need it.

Ngoài ra vào wiihacks.com bạn còn có thể tải một số ứng dụng nữa nếu thích.
Chúc mọi người vui vẻ chơi games./.
 
cảm ơn tác giả bài viết rất nhiều. Mình đã làm thành công với wii black Euro
các bạn tham khảo thêm
và phần 2
PS: password tất cả các link là www.wiihacks.com
Rất mong được giao lưu game wii + hack wii với mọi người
 

8163264128

Thành viên lâu năm
Không có ý đụng chạm với bài trên, nhưng mình muốn nhắc mọi người đừng tin vào YouTube. Nó bị gọi là FailTube là có lý do.
Nên tham khảo các diễn đàn uy tín.
 
Đúng là ki nên tin bất cứ cái gì 100%.
Vì thế nên mặc dù làm theo bài của chủ thớt phần nhiều.
Nhưng mình vẫn phải tham khải thêm nhiều bài trên các diễn đàn khác.
Và youtube cũng là một kênh thôi ah.
? Máy mình không cài đc bootmii làm/vào boot2
Thì cần lưu ý gì không ah.? Xin các bác chỉ giáo
 

8163264128

Thành viên lâu năm
Đúng là ki nên tin bất cứ cái gì 100%.
Vì thế nên mặc dù làm theo bài của chủ thớt phần nhiều.
Nhưng mình vẫn phải tham khải thêm nhiều bài trên các diễn đàn khác.
Và youtube cũng là một kênh thôi ah.
? Máy mình không cài đc bootmii làm/vào boot2
Thì cần lưu ý gì không ah.? Xin các bác chỉ giáo
Cài Priiloader và cẩn thận khi cài các thứ.
 

saxnuoc92

Nấm nhỏ
Hướng dẫn đầy đủ softmod tất cả các loại máy Wii (phần 2)

Phần 2: Cài Homebrew Channel và Bootmii

Đọc cảnh báo và bấm phím 1
Đợi 1 hoặc 2 phút thông báo “Press 1” sẽ hiện ra
Cài Homebrew Channel
Cài Bootmii làm Boot2

Chuẩn bị SD card
Nếu bước 1 này lỗi với thông báo lỗi "no vulnerable ios"

LÀM THEO HƯỚNG DẪN NÀY


Phần 3: Make A NAND Backup (Rất quan trọng cần thực hiện)
Chạy HBC, ấn HOME, chạy Bootmii
Tạo NAND backup
Ấn Power, Power, Power, Reset, Reset (đây là các nút trên máy Wii của bạn)
Power = sang phải, Eject = sang trái, Reset = Chọn
Sau khi quá trình backup hoàn tất, thoát Bootmii ra HBC
Lưu các files sau vào máy tính của bạn :
sd:\bootmii
sd:\nand.bin
sd:\key.bin
*ĐỪNG BAO GIỜ LÀM MẤT CÁC FILE NÀY*
Nếu sau này muốn chạy Bootmii hãy copy bootmii folder vào SD card

CHÚC MỪNG! Bây giờ bạn đã cài đặt được Homebrew Channel và Bootmii. Bạn đã backup NAND files và sẵn sàng chuyển sang Chương 2. Nếu bán đã mua đĩa game xin để hack thì có thể bán đi được rồi :myemo0109:


CHƯƠNG 2 : HACK WII

Hãy đọc hướng dẫn ít nhất 3 lần trước khi làm.
Format lại SD card (FAT 32). Format lại SD Card là yêu cầu bắt buộc.

Download ModPack Files
Yêu cầu :
SD card 1-2 GB, nên nhớ SDHC card không dùng được.
Có 350 NAND block còn trống
Tháo các điều khiển GC, GC card, USB driver
Đừng để mất nguồn điện

Download Modpack tương ứng với vùng mà bạn muốn cái đặt. Chú ý download cho đúng.

USA-ModPack-NTSC-U.zip---------
EURO-ModPack-PAL-E.zip---------
JAP- ModPack-NTSC-J.zip---------
KOR- ModPack-NTSC-K.zip---------
Giải nén vào ổ sd:\

Download CIOS-PACK-V6.zip
Giải nén vào ổ sd:\
Ghi đè file (Overwrite) nếu có file trùng tên khi giải nén.

Nếu bạn muốn update Wii IOS thì (không cần thiết với các ver 4.3)
Download IOS Update.zip
Giải nén vào ổ sd:\
Ghi đè file (Overwrite) nếu có file trùng tên khi giải nén.

Nếu bạn muốn update Shop Channel
Download Wii_Shop_Channel-v20.zip
Giải nén vào ổ sd:\
Ghi đè file (Overwrite) nếu có file trùng tên khi giải nén.

Bạn phải có 1 hệ thống files tương tự thế này trong SD card :
sd:\CIOS-PACK-v6.md5
sd:\ModPack-****-*.md5
sd:\IOS Update.md5
sd:\startup.elf
sd:\boot.dol
sd:\hacks_hash.ini
sd:\mmmconfig.txt
sd:\USBLoaderCFG.dol
sd:\bootmii
sd:\apps
sd:\apps\ARCmod06_Offline\boot.dol
sd:\apps\HomeBrew Channel Loader\boot.dol
sd:\apps\MMM\boot.dol
sd:\apps\priiloader\boot.dol
sd:\wad\!!!IOS60-system-compatability-test.wad
sd:\wad\1OS236.wad
sd:\wad\Backup HBC - MAUI.wad
sd:\wad\cIOS9-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS11-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS16-v257.wad
sd:\wad\cIOS20-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS30-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS36-v3094-TEND.wad
sd:\wad\cIOS50-v4889-TED.wad
sd:\wad\cIOS60-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS70-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS80-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS90-v6174-TED.wad
sd:\wad\cIOS202[60]-v5.1R.wad
sd:\wad\cIOS222[38]-v4.wad
sd:\wad\cIOS223[37-38]-v4.wad
sd:\wad\cIOS224[57]-v5.1R.wad
sd:\wad\cIOS245[37]-d2x-v7-final.wad
sd:\wad\cIOS246[38]-d2x-v7-final.wad
sd:\wad\cIOS247[53]-d2x-v7-final.wad
sd:\wad\cIOS248[55]-d2x-v7-final.wad
sd:\wad\cIOS249[56]-d2x-v7-final.wad
sd:\wad\cIOS250[57]-d2x-v7-final.wad
sd:\wad\cIOS251[58]-d2x-v7-final.wad
sd:\wad\Neogamma_Forwarder_Channel _NEOF_249.wad
sd:\wad\RVL-cMIOS-v65535(v10)_WiiGator_WiiPower_v0.2.wad
sd:\wad\USB Loader GX-UNEO_Forwarder_4_0_AHBPROT.wad
sd:\wad\USBLoaderCFG - UCXF - IOS58 v10.wad
sd:\wad\Wiiflow-FIX94v11forwarder-DWFA.wad
sd:\wad\System Menu 4.1*\EULA-NUS-*-v2.wad
sd:\wad\System Menu 4.1*\Region Select-NUS-*-v2.wad
sd:\wad\System Menu 4.1*\System Menu-NUS-4.1*-v544##.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS12-64-v526.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS13-64-v1032.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS14-64-v1032.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS15-64-v1032.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS17-64-v1032.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS21-64-v1039.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS22-64-v1294.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS28-64-v1807.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS31-64-v3608.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS33-64-v3608.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS34-64-v3608.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS35-64-v3608.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS37-64-v5663.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS38-64-v4124.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS41-64-v3607.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS43-64-v3607.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS45-64-v3607.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS46-64-v3607.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS48-64-v4124.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS53-64-v5663.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS55-64-v5663.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS56-64-v5662.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS57-64-v5919.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS58-64-v6176.wad
sd:\wad\IOS-Update\IOS61-64-v5662.wad
sd:\wad\channels\Shopping Channel-NUS-v20.wad
sd:\wad\channels\other wii channel wads you're updating

Verify Checksums – RẤT QUAN TRỌNG
Người dùng máy MAC – sử dụng link này Free File Sharing Made Simple - MediaFire
Người dùng PC, vào sd card
Chạy sd:\md5summer.exe (chạy trên máy tính chứ không phải trên wii)
Click "Verify Sums", Chọn "ModPack.md5"
Tất cả các kiểm tra không được có lỗi (RẤT QUAN TRỌNG)
Click "Verify Sums" lần nữa,Chọn Verify CIOS-PACK.md5, IOS Update.md5
Tất cả các kiểm tra không được có lỗi (RẤT QUAN TRỌNG). Nếu báo lỗi – Làm lại.

Phần 1: Wad Installs

CHÚ Ý : Nếu wad nào không cài được, phải cài đặt lại wad đó. Nếu vẫn không cài được, ấn B quay lại menu chính, chọn reload ios, reload ios236, sau đó cài lại wad lỗi một lần nữa. KHÔNG chuyển sang bước tiếp theo cho đến khi TẤT CẢ CÁC WAD ĐÃ ĐƯỢC CÀI THÀNH CÔNG.

Chạy HBC, ấn HOME, chạy Bootmii
Chạy Multi-Mod Manager

KHÔNG BAO GIỜ GỠ IOS, BẠN CÓ THỂ BRICK WII CỦA MÌNH

Chọn Wad Manager - ấn A
Bấm “1” để “Install all Wads” - ấn A
30 wads phải được cài đặt thành công
Ấn nút bất kỳ.

Phải chắc chắn rằng 30 wads được cài đặt. Không tiếp tục nếu có lỗi cài wad nào đó. 30 wads phải được cài đặt

KHÔNG BAO GIỜ GỠ IOS, BẠN CÓ THỂ BRICK WII CỦA MÌNH

Chọn folder “System Menu 4.1” - ấn A
Bấm “1” để “Install all Wads” - ấn A
3 wads phải được cài đặt thành công
Ấn nút bất kỳ.
Phải chắc chắn rằng 3 wads được cài đặt. Không tiếp tục nếu có lỗi cài wad nào đó. 3 wads phải được cài đặt

Ấn B để quay lại.

Nếu update IOS, chọn “IOS-Update” - ấn A
Bấm “1” để “Install all Wads” - ấn A
25 wads phải được cài đặt thành công
Phải chắc chắn rằng 25 wads được cài đặt
IOS chỉ được sử dụng bởi các channel và đĩa từ disk channel. Đa số là không dùng đến.
Ấn nút bất kỳ để tiếp tục.

Nếu update wii channel, như shopping channel, chọn “Channels” - ấn A
Ấn “1” để “Install all Wads” - ấn A
Tất cả các wad channel phải được cài đặt thành công.
Ấn nút bất kỳ để tiếp tục.

Ấn “2” chạy MMM App Manager
Chạy “HomeBrew Channel Loader”
HBC được tải lên.

Nếu Multi Mod Manager không chạy, thực hiện theo cách dưới đây
Nếu MMM không chạy, thông qua bootmii là boot2, cài ios236 theo hướng dẫn dưới đây. Sau khi cài ios236 chạy MMM từ HBC và theo hướng dẫn cài wad trong Chương 2, Phần 1.

Download- IOS236-install.zip Extract to sd:\
Ghi đè tất cả các file nếu hệ thống hỏi.
Cài IOS236
Chạy HBC
CHÚ Ý QUAN TRỌNG
Trong HBC nếu bạn không có kết nối internet đã được cài đặt sẵn, bạn sẽ thấy 1 biểu tượng nhấp nháy ở góc dưới bên phải màn hình biểu thị rằng không thể kết nối internet. Bạn PHẢI ĐỢI cho đến khi biểu tượng đó hết nhấp nháy HOẶC để nó nhấp nháy 30-60 giây trước khi làm tiếp, nếu không ứng dụng này sẽ bị lỗi ngay sau khi khởi động. Nếu bạn gặp phải lỗi vô hại này khởi động lại Wii và thử lại từ đầu.
Để tăng khả năng thành công hãy tạo kết nối internet qua Wii Setting Menu nhưng hãy chắc chắn rằng bạn chọn NO khi nó hỏi có update hay không.
Bạn chỉ cần thực hiện 1 trong 2 phương pháp dưới đây :

Phương pháp A: Dùng IOS236 Installer
Sau khi đợi 30-60 giây để HBC khởi tạo mạng, chạy “ISO236 Installer v5 MOD”
Ghi chú : ứng dụng mày cần sử dụng HBC v1.07 hoặc cao hơn.
Nó sẽ thông báo “IOS236 installation complet!” và quay lại HBC.
Nếu bạn gặp lỗi, hãy tiếp tục thử lại.
Nếu liên tục bị lỗi hãy thử sử dụng Simple IOS Patcher

Phương pháp B : Sử dụng Simple IOS Patcher
Sau khi đợi 30-60 giây để HBC khởi tạo mạng, chạy “ISO236 Installer v5 MOD”
Ghi chú : ứng dụng mày cần sử dụng HBC v1.07 hoặc cao hơn.
Chọn “IOS236” (mặc định đã được chọn), ấn A
Chọn “Install IOS to slot” và chọn 236
Chọn “Install patched IOS236” để 4 patches chọn “yes”, bấm A
Chọn “Load IOS from SD card”
Xác nhận bằng cách bấm A
Tiếp tục bấm A để cài đặt
Sau khi cài xong bạn sẽ về Menu chính, bấm B để thoát

Chạy MMM từ HBC và theo hướng dẫn cài đặt wad ở Chương 2, phần 1


Phần 2: Đổi vùng cho wii (option)

Nếu muốn đổi vùng cho wii thì thực hiện luôn :
ĐỔI VÙNG CHO WII
Bạn sẽ đổi vùng cho wii tương ứng với vùng bạn đã chọn trong phần cài đặt nói trên.
Bạn có thể đổi đến bất cứ vùng nào kể cả Korea
CHÚ Ý : lỗi không hoàn thành bước này có thể semi-brick máy, mà có thể không sửa được – đặc biệt là Korean Wii đổi sang vùng khác. Không khởi động lại Wii cho đến khi hoàn tất quá trình softmod.

Với người dùng Wii shop: bạn phải vào Wii shop và xóa account trước khi bắt đầu thực hiện chương 2 của hướng dẫn này, nếu không sẽ có lỗi wii shop

TV tương thích : TV của bạn phải hỗ trợ chuẩn của vùng mà bạn chuyển đến. Nếu TV của bạn không có PAL đừng chuyển đến vùng PAL, tương tự như vậy với NTSC.

Từ HBC - Chạy ARCmod06_Offline
Chọn IOS236 - ấn A
Đọc cảnh báo - ấn 1
Bạn sẽ thấy báo lỗi ở phái trên màn hình “WARNING: AREA: SysMenu MISMATCH!” có nghĩa là máy semi-brick, ta sẽ sửa ngay bây giờ.
Dùng remote chuyển xuống “System menu 4.1 installer”
Chọn “System Menu Region”
Chuyển vùng đến USA (hoặc EUROPE hoặc JAPAN hoặc KOREAN)
Chuyển xuống “Auto set from System Menu Region” - ấn A
Lỗi “WARNING: AREA: SysMenu MISMATCH!” sẽ biến mất.
Hãy chắc chắn rằng thông báo đó biến mất

Đừng cài System menu 4.1
Chắc chắn rằng các cài đặt vùng của bạn là đúng
Thoát ra HBC (không restart máy)
HBC sẽ khởi động.


Phần 3: Cài Priiloader (chống brick – QUAN TRỌNG)

Bạn đang ở HBC
Chạy Priiloader
Priiloader 0.7 Installer sẽ chạy
Đọc cảnh báo - Ấn +/A để cài
Sau khi kết thúc HBC sẽ chạy
Ấn giữ nút reset trên Wii, giữ reset – priiloader sẽ chạy
(nếu wii bị đơ, ấn giữ nút power 10 giây
Chỉ cài Priiloader 1 lần, cần ấn giữ reset để chạy priiloader)
Nếu MMM chạy khi khởi động hãy xóa thư mục sd:\bootmii
Chọn “System Menu Hacks” - ấn A
Chọn cài đặt những options bạn muốn. Một số gợi ý :
- Block Disk Update (ngăn update từ đĩa dẫn tới brick máy)
- Block Online Update (ngăn update online dẫn tới brick máy)
- Remove Diagnostic Disc Check, Move Disk Channel
Chọn Save settings - ấn A
Ấn B để quay lại màn hình chính của priiloader
Máy của bạn hiện đã được cài đặt chống update từ đĩa, từ internet

NEVER UPDATE YOUR WII FROM NINTENDO
ĐỪNG BAO GIỜ UPDATE TỪ NINTENDO


Các lựa chọn khác của priiloader:
Bạn có thể cài để wii khởi động HBC, Priiloader, USBloader và bất cứ ứng dụng nào bạn thích. Dùng settings trong priiloader. Cài “autoboot” và “return to” tới ứng dụng bạn thích.
Ví dụ : tôi cài đặt để wii tự khởi động vào USBloader – trẻ con thích lắm :rolleyes[1]:

(còn tiếp phần cuối)
cho mình hỏi, mình làm đến bước này rồi, lúc vào priiloader để cbi chạy priiloader Installer mà
lúc nhấn vào priiloader rồi nhấn tổ hợp +/A nó tự động chạy cái gì đó rồi ghi finish hay done gì đó mà mình không có nhấn giữ nút RESET, sau đó mình thoát ra HBC để ra ngoài Wii menu. Như vậy là mình đã cài priiloader chưa bạn nhỉ ? Thấy rõ nó ghi chữ hoàn thành mà ko chịu đọc scripts nó hiện ra, tưởng xong rồi nên không giữ nút Reset để chạy prii installer
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top