Khoe clip quá trình mod đèn ags 101 cho gba tay cầm ngang^^.

Cửa hàng game Nintendo nShop

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top