Kiếp trước bạn chết như thế nào??

Cửa hàng game Nintendo nShop

megazord2

Nấm nhỏ
Nhà sư đời tống, bị sét đánh chết. Nhà sư mà cũng bị sét đánh , chắc lúc đó vừa lai rai thịt chó với vài em tươi mát....:em11:
 

Bình luận bằng Facebook

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Top