Link down + patch E các phiên bản Fire Emblem

Cửa hàng game Nintendo nShop

#1
Các chương trình giả lập:
Đây là các chương trình giả lập để chơi các phiên bản cũ trên hệ nes, snes và các chương trình giả lập hiện nay đối với các hệ máy gba, ds cho các bạn không có máy
Mọi thắc mắc về cách config, điều chỉnh bạn hãy qua boss classic, gba hay ds để hỏi thêm

Giả lập Nes
Jnes
Nestopia
FCEUX

Giả lập Snes
Zsnes
Snes9x

Giả lập GBA
Visual boy advance


Giả lập NDS
No$gba 2.6a + NDS2XGL ( thiếu sfx sound )
Ideas 1.0.2.5 ( cho phép save tại chỗ, bị lỗi graphic và tốc độ chậm )

Giả lập Gamecube
Dolphin
Bản 64bit
Bản 32bit
  • System requirements:
  • GFX: Radeon 9500+ series card recommended, but Geforce FX series also work. Expect severe graphics problems with lower cards.
  • CPU: The fastest you can find.
  • RAM: 256MB or higher strongly recommended.
  • Audio: Any Windows/DirectX-compatible soundcard.
Giả lập Wii

Còn lâu lắm ^^

Tổng hợp link down các game Fire Emblem:
Tạm thời mấy bản trên hệ nes chưa có bản patch, vì cũng lâu quá rồi ^^.

Fire Emblem 1 ( NES)
Ankoku Ryū to Hikari no Ken (Shadow Dragons and the Blade of Light)

Bản tiếng Nhật
mediafire

Fire Emblem 2 ( NES)
Fire Emblem Gaiden

Bản tiếng Nhật
mediafire

Fire Emblem 3 ( SNES)
Monshō no Nazo ( Mystery of the Emblem)

Bản patch tiếng Anh
mediafire

Fire Emblem 4 ( SNES)
Seisen no Keifu ( Genealogy of the Holy War )


Bản patch tiếng Anh
mediafire

Fire Emblem 5 ( SNES)
Thracia 776

Bản patch tiếng Anh
mediafire

Fire Emblem 6 ( GBA)
Fūin no Tsurugi ( The Binding Blade )

Bản patch tiếng Anh
mediafire

Fire Emblem 7 ( GBA)
Rekka no Ken ( The Blazing sword )

Bàn tiếng Anh
mediafire

Fire Emblem 8 ( GBA)
Fire Emblem: The Sacred Stones

Bản tiếng Anh
mediafire

Fire Emblem 9 ( Game Cube)
Fire Emblem: Path of RadianceTorrent
torrent 1
torrent 2

Link mediafire
Dùng phần mềm HJsplit tại đây để ghép file lại
Link megaupload
Mã:
[URL]http://www.megaupload.com/?d=AQ40KT0F[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=WXFT8W8H[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=5S0HJW2L[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=PUAHNECH[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=MQJXFTRV[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=ELB003W2[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=SAHIDR7N[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=6X7YFMU0[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=BMCH1H9U[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=PE8MAWOE[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=3FP92RYO[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=IXZCX20J[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=G07RLXBW[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=GMM4F1Z4[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=H6R2K2LX[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=O82KA28J[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=GV99NB9F[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=E6DVUPRF[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=OL1TZNCB[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=LZYRKDW6[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=B3IG5FJR[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=YPG6HFL9[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=SHF31ZRJ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=VXGFDQPG[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=0DE6E8Y4[/URL]
Fire Emblem 10 ( Wii)
Fire emblem Radiant Dawn

Fe 10 torrent
torrent 1 ( Pal, Multi 5 )
torrent 2 ( USA )

Link Megaupload
Mã:
[URL]http://www.megaupload.com/?d=B76QYOFJ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=PAACSHV0[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=3CM9C1FJ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=HHXOGA0M[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=6AY3JACY[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=OZVJ4A12[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=4LI7H3SU[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=6UXLPPAB[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=LTJDII79[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=MGOSSJHZ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=WH8HTPEL[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=AIS6A3OD[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=L6XORQ2N[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=92K367GG[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=J2EKU1Z7[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=4957P85D[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=CIGZW2JS[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=DE55NTTQ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=0SO97QRE[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=1JHXR0O4[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=L13JZ83M[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=T4LX6BWU[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=2V1PKYU8[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=MZD6TC4Z[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=95URQK2P[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=7BXJ1LZS[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=B0EJ8MQY[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=KOOZYML2[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=D5ETO6PB[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=NST894W1[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=45ZYPI1X[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=BLQ1IXQO[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=F0VGS5G2[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=KFVYZ440[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=IB4MJGD7[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=JX30PCGY[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=FXZAOJKQ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=SHLLDORJ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=CZ3SJW3V[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=87M5SMX3[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=02DJYIFS[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=ROITO4M9[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=YY4YCC73[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=FQ1Q5XX6[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=R5B2W1TI[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=1RNRYLHS[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=37O12GCX[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=W0EDKVZ3[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=XF3M246B[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=KGFKTGQG[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=YVZIROQ0[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=GLTEYJKW[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=OHGSU4L9[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=ICM9ZEWR[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=4KEII56M[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=L122JROC[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=JFL3B5X0[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=72FLDP2P[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=837B107B[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=QCA6NGE2[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=SJUQZBOT[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=N5WS21Q6[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=HNVW61A0[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=GWT5UW4L[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=4UZEX87V[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=AHJDQYAS[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=DTTJWICZ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=HVY2ST7Q[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=KH0RR3ZO[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=74RXP2YH[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=4MFE9H0R[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=TMV6E06H[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=CEBKZTO7[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=PYPNU3RX[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=GZVO8739[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=FJJ66V0D[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=7T9X5PTW[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=CM1W46C5[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=UTBP9WEQ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=9PN3IHRN[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=8Q5BU554[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=JK34KN9A[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=S7TERKOA[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=IBFHTYVL[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=HZPWJRYR[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=AFK2VT6W[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=5VV86GXW[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=J83CH0OB[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=U9KOB6P6[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=O131ADQF[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=1O48YM3E[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=7H2KHYA0[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=I8ZNF38X[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=XXQT9NG0[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=2DGPIJ2K[/URL]
Link rapidshare
Mã:
[CENTER][COLOR=#ef001b][COLOR=#000000]http://rapidshare.com/files/99172159/Fire_Emblem.part01.rar [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#ef001b][COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172061/Fire_Emblem.part02.rar [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#ef001b][COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172225/Fire_Emblem.part03.rar [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#ef001b][COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172236/Fire_Emblem.part04.rar [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#ef001b][COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172249/Fire_Emblem.part05.rar [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#ef001b][COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172144/Fire_Emblem.part06.rar [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#ef001b][COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172233/Fire_Emblem.part07.rar [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#ef001b][COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172222/Fire_Emblem.part08.rar [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#ef001b][COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172819/Fire_Emblem.part09.rar [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ef001b]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173393/Fire_Emblem.part10.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172552/Fire_Emblem.part11.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172251/Fire_Emblem.part12.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/98889597/Fire_Emblem.part13.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172260/Fire_Emblem.part14.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172407/Fire_Emblem.part15.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172394/Fire_Emblem.part16.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172466/Fire_Emblem.part17.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172398/Fire_Emblem.part18.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173231/Fire_Emblem.part19.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/98974298/Fire_Emblem.part20.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172373/Fire_Emblem.part21.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172372/Fire_Emblem.part22.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172883/Fire_Emblem.part23.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172928/Fire_Emblem.part24.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172867/Fire_Emblem.part25.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172858/Fire_Emblem.part26.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172887/Fire_Emblem.part27.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172941/Fire_Emblem.part28.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172842/Fire_Emblem.part28.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173246/Fire_Emblem.part29.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173165/Fire_Emblem.part30.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173242/Fire_Emblem.part31.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173341/Fire_Emblem.part32.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173124/Fire_Emblem.part33.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173241/Fire_Emblem.part34.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173218/Fire_Emblem.part35.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99172839/Fire_Emblem.part36.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173168/Fire_Emblem.part37.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173128/Fire_Emblem.part38.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173108/Fire_Emblem.part39.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173141/Fire_Emblem.part40.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173097/Fire_Emblem.part41.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99060437/Fire_Emblem.part42.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173146/Fire_Emblem.part43.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99067676/Fire_Emblem.part44.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173155/Fire_Emblem.part45.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b]http://rapidshare.com/files/99173053/Fire_Emblem.part46.rar [/COLOR]
[COLOR=#ef001b][U][COLOR=#0066cc][URL]http://rapidshare.com/files/99074961/Fire_Emblem.part47.rar[/URL][/COLOR][/U][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
Fire Emblem 11 ( DS)
Fire Emblem : Shadow Dragon


Link download:
Romulation
 
#3
ừm, mấy phiên bản Fire Emblem thường có tên tiếng Nhật và được dịch nhiều tên khác, không thống nhất nhau. Do đó, người ta thường dùng số để gọi các phiên bản Fire Emblem để dễ nhận ra. Còn bản FE 6 thì chỉ có phiên bản tiếng Nhật, không phát hành bản tiếng Anh. FE7 khi phát hành bản tiếng Anh thì chỉ có tên là Fire Emblem ( vì đây cũng chính là phiên bản đầu tiên phát hành ở Bắc Mỹ ).
Chính vì vậy cách gọi tiếng Anh cũng không thống nhất nhau và người ta cũng không quan tâm nhiều lắm ^^. Thường chỉ nhắc đến bản Fire Emblem thứ mấy là biết đó là phiên bản nào rồi :)
 
#6
Patch (E) của FE4 đã complete 100% chưa nhỉ,trước đã tải về bản patch FE4 95% chơi gặp một số đoạn đối thoại chữ tùm lum,Anh không ra Anh,Nhật không ra Nhật,thấy mất thẩm mỹ quá.Nếu đã biết hết cốt chuyện rồi thì thà cứ giữ nguyên bản gốc chơi vẫn hay hơn (tất nhiên nếu đã Patch (E) 100% thì good quá rồi).
 
#9
11 vẫn dùng được, bạn nên đăng ký một account ở romulation
Còn FE 9 và FE 10 tốt nhất là bạn nên dùng torrent để down, khỏi mất công đợi ngắt quãng
FE 9 torrent
torrent 1 hay torrent 2
Fe 10 torrent
torrent 1 ( Pal, Multi 5 )
torrent 2 ( USA )

Còn muốn down torrent thì dùng trình bittorrent để down, bạn để máy 1 đêm là down được game ( Tùy theo tốc độ mạng truy cập của nhà bạn nữa )
Bittorrent
 
#11
theo mìh thì bản The Blazing sword (có hector, eliwood j đó) là bản trc' bản The sealed sword ( của bạn là The Binding Blade) vì thấy có con eliwood và 1 nvật (gọi là lão tướg :D) trong chap1 là 1 nvật từg đáh trog đội của eliwood (hình như tên là marcus)
 
#19
Mod ơi cho hỏi sao down cái giả lập GameCube Dolphin SVN R 3089 mà không chơi được vậy!Mỗi lần vô là có Warning:Error loading Plugins/Plugin_PadSimple.dll:can't read info và Can't init any PAD Plugins và Couldn't init the core.Check the Configuration . Như vậy là sao?!
 
#20
======= Runtime Library Requirements =======
Dolphin needs you have to have the libraries listed below installed.

[Windows]
-MS Visual C++ Runtime 2008 SP1: This fixes the "side by side" / "application config" & model errors
Microsoft VC++ 2008 SP1 Redist x86 - For 32bit Windows
Microsoft VC++ 2008 SP1 Redist x64 - For 64bit Windows

-The DirectX March 2009 Runtime: This fixes the plugin loading errors
Note: THIS MEANS UPDATE YOUR DIRECTX EVEN IF YOU HAVE THE VERSION 9.0c or 10 or 10.1!!!!!!
Microsoft DirectX Updater
Nói chung phải update mấy cái trên thì nó mới chạy được cái lỗi Plugin thì cần phải nâng cấp cái Microsoft directX.
 

Bình luận bằng Facebook

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Top