Máy bị Stuck Pixel

Cửa hàng game Nintendo nShop

#4
Chỉ khi màn hình đen mới thấy 1 điểm xanh dương, mình nghĩ nó chưa chết mà bị kẹt vẫn hiển thị màu bình thường và khi vào màn hình đen mới thấy. Mình cũng thắc mắc và thảo luận để ai mua máy bị giống mình còn biết khắc phục :)
 
#5
Chỉ khi màn hình đen mới thấy 1 điểm xanh dương, mình nghĩ nó chưa chết mà bị kẹt vẫn hiển thị màu bình thường và khi vào màn hình đen mới thấy. Mình cũng thắc mắc và thảo luận để ai mua máy bị giống mình còn biết khắc phục :)
bạn lên youtube, tìm video fix dead pixel, màu mè gì đó tùm lum đó, mở lên cho máy chạy từ 10 tiếng đến 20 tiếng. mở sáng hết cỡ nhé.
 

Bình luận bằng Facebook

Cửa hàng game Nintendo nShop

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Banner Blog 2

Top