HCM Mua màn hình GBA SP

Cửa hàng game Nintendo nShop

Tình hình là vừa mới lỡ làm bể màn hình con gba sp 2 đèn, cần mua màn 2 đèn or 4 đèn bện lại cho e nó. Hoặc ai biết chỗ nào bán thì chỉ dùm với nhé
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top