[NDS] The World Ends With You

Cửa hàng game Nintendo nShop

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
SOUNDTRACK


Ghi chú:
- Toàn bộ gồm 35 track
- File mp3
- Nén đuôi *.rar
- Dung lượng 137 MB (File nén toàn bộ)
- Missing track: 3 Minutes clapping chưa được đưa lên do chưa tìm được fie chất lượng. Hiện chỉ có file cùi nên hẹn khi khác sẽ đưa lên.
- Lyric sẽ bổ sung trong thời gian ngắn. (Có chuyện phải đi rùi)

List: (Click tên bài nếu muốn tải từng bài)
Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/file/yynzomtqvam/01 It's So Wonderful.mp3"]01 It's So Wonderful[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/gmzggmzynum/02 Twister.mp3"]02 Twister[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/enj5ioyoenz/03 Underground.mp3"]03 Underground[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/jijmgcvlrzi/04 Long Dream.mp3"]04 Long Dream[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/dnw2dhtjt3m/05 Calling.mp3"]05 Calling[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/grke2en3hee/06 Despair.mp3"]06 Despair[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/imjn2c3nfmg/07 Hybrid.mp3"]07 Hybrid[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/23wyd2tdzzj/08 Fighting For Freedom.mp3"]08 Fighting For Freedom[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/nj5z2rywmyt/09 O-Parts.mp3"]09 O-Parts[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/t0mmdmqtm4x/10 Forebode.mp3"]10 Forebode[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/lleywydzmzm/11 Give Me All Your Love.mp3"]11 Give Me All Your Love[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/mgo3omwmw3z/12 Someday.mp3"]12 Someday[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/mnhrzzyijnn/13 Satisfy.mp3"]13 Satisfy[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/tqzmeeyoom2/14 Someday.mp3"]14 Someday[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/zqm0vwnxfjb/15 Twister.mp3"]15 Twister[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/lln3zttnmld/16 Let's Get Together.mp3"]16 Let's Get Together[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/h5zhhb5mmy2/17 Slash and Slash.mp3"]17 Slash and Slash[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/mmv4nzxyl0g/18 Amnesia.mp3"]18 Amnesia[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/hmwdtkhjy3h/19 Rush Hour.mp3"]19 Rush Hour[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/t3zjqrcjkj3/20 imprinting.mp3"]20 imprinting[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/dimumitghtt/21 Ending Beginning.mp3"]21 Ending Beginning[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/zi3mnwtnbzh/22 psychedelic.mp3"]22 psychedelic[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/nqmgzynqdm4/23 Game Over.mp3"]23 Game Over[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/tmwzmmyjwjr/24 Dancer In The Street.mp3"]24 Dancer In The Street[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/mmyd2ywomzz/25 Hybrid.mp3"]25 Hybrid[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/jfw20gjt2fn/26 Detonation.mp3"]26 Detonation[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/kmytmnoyyyz/27 Black Market.mp3"]27 Black Market[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/whwkdvmmzj2/28 Junk Garage.mp3"]28 Junk Garage[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/bz2lhzjdnfo/29 It Is Fashionable.mp3"]29 It Is Fashionable[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/ojgzbnkdjjj/30 NOISY NOISE.mp3"]30 NOISY NOISE[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/wkzkydzm4me/31 Economical Shoppers.mp3"]31 Economical Shoppers[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/z2wwknjhjcu/32 SHIBUYA.mp3"]32 SHIBUYA[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/xzqyzziqfzm/33 Make or Break.mp3"]33 Make or Break[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/j1jttmim2ti/34 Twister-Remix.mp3"]34 Twister-Remix[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/file/izecmzzojj2/35 Bonus Track.mp3"]35 Bonus Track[/URL]
Tải toàn bộ: (Cách tải và pass tương tự tải rom)

Nintendo Viet Nam
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top