HN Thu mua máy game cũ : switch, ps4,ps4,psp,ps vita ...

Cửa hàng game Nintendo nShop

#2
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 của mình vì đang cần tiền ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 của mình vì đã lâu ko sử dụng nữa?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 cũ của mình với giá cao , hợp lí , ko bị ép giá ?
⚡️ Bạn muốn thanh lý lại máy chơi game ps4 của mình do đã hỏng và ko muốn sửa , hoặc ko sửa được ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game của mình nhưng ngại phải bảo hành bao test cho người mua ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game của mình để nâng đời hoặc chơi hệ máy khác ?

Hãy đến với Em nhé các cụ

Chuyên Thu Mua máy game cũ ps2 slim và ps3 slim ,ps4 ,psp ,ps vita , 3ds XL, switch ..., số lượng không hạn chế , càng cũ giá mua càng cao

Các bạn ở nơi khác ngoài HN ship cod cho shop nha

Tiêu chí làm việc :Thương lượng trước khi tới lấy máy,hoặc mang đến cho mình,anh em sms hoặc alo thông tin giá cả cho mình ,mua nhanh gọn,lịch sự,mua máy không cần bảo hành hay bao test, cam kết ko kì kèo mặc ép giá anh em .

Các cụ cho giá, miễn hỏi ngược em ạ

LH ngay alo sms SDT : 091344.2684
 
#4
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 của mình vì đang cần tiền ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 của mình vì đã lâu ko sử dụng nữa?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 cũ của mình với giá cao , hợp lí , ko bị ép giá ?
⚡️ Bạn muốn thanh lý lại máy chơi game ps4 của mình do đã hỏng và ko muốn sửa , hoặc ko sửa được ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game của mình nhưng ngại phải bảo hành bao test cho người mua ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game của mình để nâng đời hoặc chơi hệ máy khác ?

Hãy đến với Em nhé các cụ

Chuyên Thu Mua máy game cũ ps2 slim và ps3 slim ,ps4 ,psp ,ps vita , 3ds XL, switch ..., số lượng không hạn chế , càng cũ giá mua càng cao

Các bạn ở nơi khác ngoài HN ship cod cho shop nha

Tiêu chí làm việc :Thương lượng trước khi tới lấy máy,hoặc mang đến cho mình,anh em sms hoặc alo thông tin giá cả cho mình ,mua nhanh gọn,lịch sự,mua máy không cần bảo hành hay bao test, cam kết ko kì kèo mặc ép giá anh em .

Các cụ cho giá, miễn hỏi ngược em ạ

LH ngay alo sms SDT : 091344.2684
 
#11
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 của mình vì đang cần tiền ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 của mình vì đã lâu ko sử dụng nữa?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 cũ của mình với giá cao , hợp lí , ko bị ép giá ?
⚡️ Bạn muốn thanh lý lại máy chơi game ps4 của mình do đã hỏng và ko muốn sửa , hoặc ko sửa được ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game của mình nhưng ngại phải bảo hành bao test cho người mua ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game của mình để nâng đời hoặc chơi hệ máy khác ?

Hãy đến với Em nhé các cụ

Chuyên Thu Mua máy game cũ ps2 slim và ps3 slim ,ps4 ,psp ,ps vita , 3ds XL, switch ..., số lượng không hạn chế , càng cũ giá mua càng cao

Các bạn ở nơi khác ngoài HN ship cod cho shop nha

Tiêu chí làm việc :Thương lượng trước khi tới lấy máy,hoặc mang đến cho mình,anh em sms hoặc alo thông tin giá cả cho mình ,mua nhanh gọn,lịch sự,mua máy không cần bảo hành hay bao test, cam kết ko kì kèo mặc ép giá anh em .

Các cụ cho giá, miễn hỏi ngược em ạ

LH ngay alo sms SDT : 091344.2684
 
#12
Mới #56
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 của mình vì đang cần tiền ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 của mình vì đã lâu ko sử dụng nữa?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 cũ của mình với giá cao , hợp lí , ko bị ép giá ?
⚡️ Bạn muốn thanh lý lại máy chơi game ps4 của mình do đã hỏng và ko muốn sửa , hoặc ko sửa được ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game của mình nhưng ngại phải bảo hành bao test cho người mua ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game của mình để nâng đời hoặc chơi hệ máy khác ?
Hãy đến với chúng tôi ...
Chuyên Thu Mua máy game cũ ps2 slim và ps3 slim ,ps4 ,psp ,ps vita , 3ds XL, switch ..., số lượng không hạn chế
Các bạn ở nơi khác ngoài HN ship cod cho shop nha
Tiêu chí làm việc :Thương lượng trước khi tới lấy máy,hoặc mang đến cho mình,anh em sms hoặc alo thông tin giá cả cho mình ,mua nhanh gọn,lịch sự,mua máy không cần bảo hành hay bao test, cam kết ko kì kèo mặc ép giá anh em .
LH ngay alo sms SDT : 0974838623
 
#14
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 của mình vì đang cần tiền ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 của mình vì đã lâu ko sử dụng nữa?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 cũ của mình với giá cao , hợp lí , ko bị ép giá ?
⚡️ Bạn muốn thanh lý lại máy chơi game ps4 của mình do đã hỏng và ko muốn sửa , hoặc ko sửa được ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game của mình nhưng ngại phải bảo hành bao test cho người mua ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game của mình để nâng đời hoặc chơi hệ máy khác ?
Hãy đến với chúng tôi ...
Chuyên Thu Mua máy game cũ ps2 slim và ps3 slim ,ps4 ,psp ,ps vita , 3ds XL, switch ..., số lượng không hạn chế
Các bạn ở nơi khác ngoài HN ship cod cho shop nha
Tiêu chí làm việc :Thương lượng trước khi tới lấy máy,hoặc mang đến cho mình,anh em sms hoặc alo thông tin giá cả cho mình ,mua nhanh gọn,lịch sự,mua máy không cần bảo hành hay bao test, cam kết ko kì kèo mặc ép giá anh em .
LH ngay alo sms SDT : 0974838623
 
#15
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 của mình vì đang cần tiền ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 của mình vì đã lâu ko sử dụng nữa?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 cũ của mình với giá cao , hợp lí , ko bị ép giá ?
⚡️ Bạn muốn thanh lý lại máy chơi game ps4 của mình do đã hỏng và ko muốn sửa , hoặc ko sửa được ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game của mình nhưng ngại phải bảo hành bao test cho người mua ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game của mình để nâng đời hoặc chơi hệ máy khác ?
Hãy đến với chúng tôi ...
Chuyên Thu Mua máy game cũ ps2 slim và ps3 slim ,ps4 ,psp ,ps vita , 3ds XL, switch ..., số lượng không hạn chế
Các bạn ở nơi khác ngoài HN ship cod cho shop nha
Tiêu chí làm việc :Thương lượng trước khi tới lấy máy,hoặc mang đến cho mình,anh em sms hoặc alo thông tin giá cả cho mình ,mua nhanh gọn,lịch sự,mua máy không cần bảo hành hay bao test, cam kết ko kì kèo mặc ép giá anh em .
LH ngay alo sms SDT : 0974838623
 
#16
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 của mình vì đang cần tiền ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 của mình vì đã lâu ko sử dụng nữa?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game ps4 cũ của mình với giá cao , hợp lí , ko bị ép giá ?
⚡️ Bạn muốn thanh lý lại máy chơi game ps4 của mình do đã hỏng và ko muốn sửa , hoặc ko sửa được ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game của mình nhưng ngại phải bảo hành bao test cho người mua ?
⚡️ Bạn muốn bán máy chơi game của mình để nâng đời hoặc chơi hệ máy khác ?
Hãy đến với chúng tôi ...
Chuyên Thu Mua máy game cũ ps2 slim và ps3 slim ,ps4 ,psp ,ps vita , 3ds XL, switch ..., số lượng không hạn chế
Các bạn ở nơi khác ngoài HN ship cod cho shop nha
Tiêu chí làm việc :Thương lượng trước khi tới lấy máy,hoặc mang đến cho mình,anh em sms hoặc alo thông tin giá cả cho mình ,mua nhanh gọn,lịch sự,mua máy không cần bảo hành hay bao test, cam kết ko kì kèo mặc ép giá anh em .
LH ngay alo sms SDT : 0974838623
 
#18
Chuyên mua và bán ps2/ps3/ps4/psp,vita giá cả cạnh tranh nhất hn,uy tín về số lượng và chất lượng (update liên tục ) giá cả có thể rẻ hơn tuỳ thời điểm nên anh em cần j call trực tiếp nhé
 
#19
Chuyên mua và bán ps2/ps3/ps4/psp,vita giá cả cạnh tranh nhất hn,uy tín về số lượng và chất lượng (update liên tục ) giá cả có thể rẻ hơn tuỳ thời điểm nên anh em cần j call trực tiếp nhé
 

Bình luận bằng Facebook

Cửa hàng game Nintendo nShop

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Banner Blog 2

Top