Video clip vui Nintendo!!

Cửa hàng game Nintendo nShop

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT
[YOUTUBE]<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/43uLJLvOrPc&hl=en&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/43uLJLvOrPc&hl=en&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>[/YOUTUBE]​

:em36: đeo headphone hoặc bật loa nhé ! bạn có nhận ra nhạc nền này ở đâu không ?
 

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K_7KGLbeoBI&hl=en&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/K_7KGLbeoBI&hl=en&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
:x Rockman dễ thương !

 

LightGem

Nightingale
Thành viên BQT
đỡ đi nào =))

[YOUTUBE]zXsrRLT2ijs&fmt=18[/YOUTUBE]​


một clip cấm con nít nữa :))
[YOUTUBE]tv-dEz9HW10[/YOUTUBE]​
 

gameboy89

V.I.P Member
Goku Vs SuperMario !!! :))

[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZXWJcQ4QozQ&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZXWJcQ4QozQ&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

Goku win :D ! Đương nhiên :P
 

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT
[YOUTUBE]]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kDdErzFwrRY&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kDdErzFwrRY&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]​
 

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT

[Youtube]
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_9vbJJE3i6U&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_9vbJJE3i6U&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/Youtube]
 

LightGem

Nightingale
Thành viên BQT
[YOUTUBE]844BCcN5lPk[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]p3QjSMXRYnQ[/YOUTUBE]

game EBA + Phoenix Wright: AA, ai có hứng thú thì down về chơi đi :tease[1]:
 

gameboy89

V.I.P Member
Cái clip Mega64 có nhìu cái xem hay ra fết :))

Mega64: Elite Beat Agents (HD) =))
[YOUTUBE]<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UXZGzhsS-5I&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UXZGzhsS-5I&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>[/YOUTUBE]

Mega64: Assassin's Creed
[YOUTUBE]<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/20QBe43tyVM&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/20QBe43tyVM&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>[/YOUTUBE]

Mega64: New Super Mario Bros. Video
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hQ-xsBZ_Nqo&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hQ-xsBZ_Nqo&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

Mega64: Shadow of the Colossus (HD)
[YOUTUBE]<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jqd9GiaJUos&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jqd9GiaJUos&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>[/YOUTUBE]​
 
có pokémon mới nè...

[YOUTUBE]T2E69k7BYd8[/YOUTUBE]
con này mới update vô pokedex, move cực VIP:)):clap2[1]::clap2[1]::yahoo[1]::yahoo[1]:
[YOUTUBE]0o06AkRV1aE[/YOUTUBE]
cái này là cha mới trong DBZ:em15::em15:
 

Luigi's number

Nấm nhỏ
[YOUTUBE]<object width="960" height="745"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Nvlx2X4C_Wo&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1?color1=0x402061&amp;color2=0x9461ca"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Nvlx2X4C_Wo&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1?color1=0x402061&amp;color2=0x9461ca" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="960" height="745"></embed></object>[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UB1rBDhR66w&color1=0xb1b1b1&color2=0xd0d0d0&hl=en_ US&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UB1rBDhR66w&color1=0xb1b1b1&color2=0xd0d0d0&hl=en_ US&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]
<:-P<:-P<:-P
[YOUTUBE]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4hIoGJCAfL0&color1=0xb1b1b1&color2=0xd0d0d0&hl=en_ US&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4hIoGJCAfL0&color1=0xb1b1b1&color2=0xd0d0d0&hl=en_ US&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/64AecP8EoQ8&color1=0xb1b1b1&color2=0xd0d0d0&hl=en_ US&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/64AecP8EoQ8&color1=0xb1b1b1&color2=0xd0d0d0&hl=en_ US&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top